Умови використання

Нижче наведені умови використання, що регулюють використання маркетплейсу Епіцентр.
Будь ласка, детально ознайомтеся з ними. Використовуючи маркетплейс, ви повністю погоджуєтесь з Умовами використання.
І. Загальні положення

1. Ці Умови використання (далі - Умови):
 • застосовуються по відношенню до осіб (а також їх співробітників та уповноважених представників), які уклали відповідні договори (далі – договори), відповідно до яких їм було надано доступ до особистого кабінету на онлайн-платформі, а також задля реалізації відповідного функціоналу особистого кабінету онлайн-платформи доступ до веб-сайту (далі – бізнес-користувачі), та
 • регламентують користування вищезазначеними доступами, а також інші питання ними передбачені, зокрема обов'язкові до виконання бізнес-користувачами вимоги щодо порядку використання знаку для товарів та послуг, передбаченого субліцензійними договорами, які уклали бізнес-користувачі з особою, яка виступає відповідно до їх умов Ліцензіатом (ТОВ «Епіцентр М»), та згідно з якими бізнес-користувачі і отримали передбачені цими Умовами доступи.
Ці Умови складаються з двох частин:
 • І. Загальні положення;
 • ІІ. Вимоги до контенту.
2. Виключно особи, які уклали вищезазначені договори, можуть отримати доступи, передбачені п. 1 цих Умов.
3. Терміни в цих Умовах вживаються у значеннях, наведених у цьому пункті.
Онлайн-платформа – Інтернет-сайт, розміщений за адресою my.epicentrk.ua, що є сукупністю наступних елементів: програмної складової (архітектура, програмний код), зовнішнього оформлення сайту (дизайн), баз даних, інформаційного наповнення (контент сайту: тексти, графічні зображення, аудіо- та відеофайли тощо), інших об'єктів права інтелектуальної власності, за винятком будь-яких знаків для товарів та послуг, пов'язаних між собою та відповідно структурованих.

Онлайн-платформа, в тому числі, але не виключно надає можливість через функціонал особистого кабінету здійснювати розміщення на веб-сайті пропозиції товарів та/або послуг для пропонування та/або продажу товарів та/або послуг на веб-сайті.

Особистий кабінет – розділ онлайн-платформи, що сформований як сукупність елементів того ж виду (але необов'язково усіх), що і онлайн-платформа загалом, відповідно до структури онлайн-платформи та специфіки побудови особистого кабінету, функціональним призначенням якого є, зокрема, розміщення на веб-сайті пропозиції товарів та/або послуг для пропонування та/або продажу товарів та/або послуг на веб-сайті.

Веб-сайт – Інтернет-сайт, розміщений під доменним іменем epicentrk.ua, що є сукупністю наступних елементів: програмної складової (архітектура, програмний код), зовнішнього оформлення сайту (дизайн), баз даних, інформаційного наповнення (контент сайту: тексти, графічні зображення, аудіо - та відеофайли тощо), інших об'єктів права інтелектуальної власності, за винятком будь-яких знаків для товарів та послуг, пов'язаних між собою та відповідно структурованих.

Веб-сайт, зокрема, надає можливість здійснювати пропонування до продажу товарів/послуг, оформлення замовлень товарів/послуг, здійснення купівлю-продаж товарів/послуг.

Об'єкти доступу – особистий кабінет на онлайн-платформі та веб-сайт.

Компанія – суб'єкт, з яким уклали договори бізнес-користувачі, та який надає відповідні доступи.

Знак для товарів та послуг – використовується у значенні, як визначено у п. 1 цих Умов.
4. Бізнес-користувачам було надано доступ до особистого кабінету для використання його за функціональним призначенням у їх господарській діяльності у зв'язку зі здійсненням продажу товарів та/або послуг.
5. Обсяг доступу: безпосередній доступ бізнес-користувачам надається виключно після реєстрації на онлайн-платформі для використання особистого кабінету за його функціональним призначенням, зокрема, розміщення на веб-сайті пропозиції товарів та/або послуг для пропонування та/або продажу товарів та/або послуг на веб-сайті.
Таке розміщення слід розуміти як можливість розмістити фотозображення пропонованих товарів та/або послуг з їх описом (характеристики, ціна, офіційне найменування суб'єкта, що здійснює продаж, інша супутня інформація) в рамках функціоналу особистого кабінету.
Задля реалізації відповідного функціоналу особистого кабінету бізнес-користувачам надається доступ до веб-сайту відповідно до вищезгаданих договорів.
Доступ до веб-сайту надається виключно через особистий кабінет на онлайн-платформі, в межах його функціоналу та виключно для розміщення на веб-сайті пропозиції товарів та/або послуг для пропонування та/або продажу товарів та/або послуг на веб-сайті.
6. Бізнес-користувачі зобов'язані працювати виключно в рамках дозволеного адміністратором функціоналу особистого кабінету (допустиме використання).
7. Бізнес-користувачам забороняється:
 • будь-яким чином модифікувати: змінювати, переносити, адаптувати або перетворювати будь-яку частину об'єктів доступу, а також обходити технічні обмеження в них;
 • вимикати, підробляти або іншим чином вводити в оману обмежувальні механізми в об'єктах доступу, налаштовані адміністратором;
 • розголошувати свій логін і пароль до особистого кабінету третім особам;
 • передавати свої права доступу третім особам;
 • дозволяти будь-яким третім особам доступ до вищезазначених об'єктів та використання функціоналу особистого кабінету;
 • змінювати матеріали, розміщені на об'єктах, а також поширювати або демонструвати їх у будь-якому вигляді або використовувати їх будь-яким іншим чином, що не погоджений з компанією;
 • вивчати, розкривати та/або копіювати технологію об'єктів доступу, здійснювати їх реверсний інженіринг/зворотне проектування (зокрема, але не виключно, відстежувати вхідні й вихідні дані, що проходять через систему або програму, з метою відтворення такої системи), декомпілювати, дизасемблювати чи іншим чином намагатися розкрити та/або вивчити вихідний код, представлення даних або базові алгоритми, процеси, методи та будь-яку іншу частину об'єктів доступу.
8. Оскільки бізнес-користувачам надається лише доступ до відповідних об'єктів, без переходу до них жодних майнових прав інтелектуальної власності, то відповідно доступи до вищезазначених об'єктів надаються «як є» («as is») на момент безпосереднього доступу бізнес-користувача до особистого кабінету на онлайн-платформі та до веб-сайту у тій формі, в якій вони втілені (в якій вони знаходиться) на момент безпосередньої роботи бізнес-користувача з особистим кабінетом та веб-сайтом, відповідно до актуальних алгоритмів їх роботи.
А тому компанія не гарантує точності, повноти матеріалів, інших даних та програм на об'єктах доступу, відсутність збоїв, безпомилковість або безперебійність функціонування об'єктів доступу, рівною мірою й інші характеристики, рівень, стан тощо функціонування об'єктів доступу (їх властивості), окрім тих, які прямо зазначені в договорах.
В будь-який час без повідомлення можуть вноситися зміни до матеріалів на об'єктах доступу.
Уповноважена особа на власний розсуд встановлює необхідність проведення будь-яких оновлень як на об'єктах доступу загалом, так і будь-яких даних, розміщених на них, якщо інше прямо не вказано в договорах.
Відповідно компанія не відповідає за будь-яку моральну шкоду, а також за будь-які збитки (реальні збитки, упущена вигода), що виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів користування бізнес-користувачами доступом до вищезазначених об'єктів, в тому числі, але не виключно через будь-які помилки або дефекти, якщо інше прямо не вказане в договорах.
9. Безпосередні доступи, передбачені цими Умовами, отримуються бізнес-користувачами після реєстрації на онлайн-платформі, за умови виконання інших вимог, передбачених договорами.
10. Реєструючись на онлайн-платформі, бізнес-користувачі зобов'язуються надати виключно достовірну та точну інформацію.
11. Бізнес-користувачі несуть відповідальність за схоронність та збереження в конфіденційності логіну і паролю, а також за всі дії під їхнім логіном і паролем в особистому кабінеті.
Якщо бізнес-користувачам стане відомо про використання третіми особами їх логіну і паролю, бізнес-користувачі зобовязані повідомити компанію в найкоротші строки.
12. Заборонені до публікації бізнес-користувачами, товари, ідентичні представленим власним інтернет-магазином «Епіцентр К» та/або у ТЦ «Епіцентр К» (дублюючі товари).
13. У випадку порушення цих Умов, компанія може заблокувати доступи, видалити всі матеріали бізнес-користувачів з відповідних об'єктів без жодного повідомлення бізнес-користувачів і без жодних компенсацій.
14. Компанія залишає за собою право заблокувати доступи та/або видалити всі матеріали бізнес-користувачів та/або окремі частини матеріалу з відповідних об'єктів без жодного повідомлення бізнес-користувачів і без жодних компенсацій.
15. Бізнес-користувачам (Субліцензіатам) забороняється недобросовісне використання знаку для товарів та послуг, передбаченого субліцензійними договорами, які уклали бізнес-користувачі з особою, яка виступає відповідно до їх умов Ліцензіатом (ТОВ «Епіцентр М»), та згідно з якими бізнес-користувачі і отримали передбачені цими Умовами доступи, а також недобросовісне використання доступу до особистого кабінету та веб-сайту (недобросовісне використання прав).
Для цілей виконання передбачених абзацом 1 цього пункту договорів та цих Умов використання під «недобросовісним використанням прав», передбаченим абзацом 1 цього пункту, слід розуміти порушення вищезазначених договорів та цих Умов використання, за якого

і) бізнес-користувач (Субліцензіат) скасовує зроблене покупцем замовлення товару та/або послуг та/або робіт, пропозиції придбання яких розміщувались на веб-сайті epicentrk.ua, тобто під брендом «Епіцентр К», а відповідно пропонувались до придбання з використанням знаку для товарів та послуг, та пропонує покупцеві придбати товар та/або послуги та/або роботи, пропозиції придбання яких розміщувались на веб-сайті epicentrk.ua, іншим чином в обхід веб-сайту epicentrk.ua, в тому числі, але не виключно через інші Інтернет-сайти та/або офлайнові магазини тощо або

іі) бізнес-користувач (Субліцензіат) пропонує покупцеві скасувати вищезазначене замовлення та придбати товар та/або послуги та/або роботи, пропозиції придбання яких розміщувались на веб-сайті epicentrk.ua, іншим чином в обхід веб-сайту epicentrk.ua, в тому числі, але не виключно через інші Інтернет-сайти та/або офлайнові магазини тощо або

ііі) бізнес-користувач (Субліцензіат) продає (продав) покупцеві товар та/або послуги та/або роботи, замовлення на які покупець зробив через веб-сайт epicentrk.ua, іншим чином в обхід веб-сайту epicentrk.ua, в тому числі, але не виключно через інші Інтернет-сайти та/або офлайнові магазини тощо.

Такі дії бізнес-користувача (Субліцензіата) є грубим порушенням передбачених абзацом 1 цього пункту договорів та цих Умов використання, і за вчинення якого особи, які виступають Ліцензіатом (ТОВ «Епіцентр М») по передбаченим абзацом 1 цього пункту договорам, мають право накласти на бізнес-користувача (Субліцензіата), а бізнес-користувач (Субліцензіат) зобов'язаний сплатити на користь таких осіб протягом 5 календарних днів з моменту отримання відповідної вимоги таких осіб/особи штраф у розмірі від 1 000 (однієї тисячі) до 5 000 (п'яти тисяч) гривень включно або штраф на суму вартості вищезазначеного товару та/або послуг та/або робіт, що була вказана на веб-сайті epicentrk.ua, який продавався та/або був проданий та/або щодо якого була здійснена спроба його продажу з недобросовісним використанням прав.

Розмір штрафу за конкретне порушення визначається виключно на власний розсуд Ліцензіата (ТОВ «Епіцентр М») у вищеописаних рамках.

Сторони погодили, що товари/послуги/роботи, які були реалізовані з недобросовісним використанням прав, як передбачено абзацом 2 цього пункту, вважаються такими, що реалізовані з використанням знаку для товарів та послуг, за що відповідно підлягає сплата роялті бізнес-користувачем (Субліцензіатом) на користь Ліцензіата (ТОВ «Епіцентр М»), яке сплачується в загальному порядку.

Сторони погодили, що загальний порядок сплати за використання знаку для товарів і послуг не застосовуються у випадку, коли бізнес-користувач (Субліцензіат) спочатку у відповідь на замовлення підтверджує наявність певного товару, а потім скасовує виконання відповідного замовлення через відсутність такого товару та/або повідомляє про відсутність відповідного товару та/або відмовляється виконувати замовлення та/або не виконує відповідне замовлення через відсутність такого товару.

При цьому «виконання відповідного замовлення» слід розуміти як передача замовленого товару відповідному покупцю.

Вищевказані повідомлення про відсутність відповідного товару та/або відмова виконувати замовлення та/або скасування виконання замовлення може здійснюватись бізнес-користувачем (Субліцензіатом), в тому числі, але не виключно через Інтернет-сайти та/або інші засоби зв'язку.

У випадку, зазначеному вище, роялті за товар, який було замовлено, нараховується та підлягає сплаті в загальному порядку.

ІІ. Вимоги до контенту

16. Для цілей виконання вимог цієї частини Умов «контент» слід розуміти як розміщувані бізнес-користувачами в межах функціоналу особистого кабінету онлайн-платформи на веб-сайті фотозображення пропонованих товарів та/або послуг з їх описом (характеристики, ціна, офіційне найменування суб'єкта, що здійснює продаж, інша супутня інформація).
17. При розміщенні контенту бізнес-користувачі зобов'язані виконувати вимоги, передбачені цими Умовами.
18. Зокрема, бізнес-користувачі зобов'язані керуватися наступними положеннями:
Загальні вимоги
 • Кожна картка - це унікальний товар, що має відповідати вимогам чинного законодавства України.
 • Обов'язковим є дотримання авторського, патентного та інших прав інтелектуальної власності.
 • Будь-який текст має бути написаний без граматичних помилок.
 • Не використовуйте тільки літери написані через CAPS LOCK (великі літери). Виключенням є назви бренду в назві товару.
 • Якщо товари, послуги або вид діяльності бізнес-користувачів підлягають обов`язковому ліцензуванню чи сертифікації, бізнес-користувачі повинні пред`явити ліцензію/сертифікат тощо в особистому кабінеті.
Категорія товарів
 • Розміщувати товари необхідно у відповідних та відведених категоріях.
Якщо не зрозуміло, яку категорію присвоювати, можна подивитись на вітрину та схожі товари.
Найменування
 • Найменування повинно містити:
 • назву товару/послуги;
 • бренд;
 • модель;
 • ключові характеристики товару;
 • артикул виробника/постачальника (пріоритет артикулу виробника);
 • розмір/об'єм (в залежності від категорії);
 • максимальна довжина -110 символів.
 • Якщо продаються декілька варіантів одного товару (наприклад, кольори чи розмірний ряд), потрібно указувати колір та розмір у заголовку. Ці товари можна буде об'єднати в модель.
Не слід використовувати
 • Слова, які не мають відношення до товару / послуги.
 • Багатозначні або узагальнені слова, суб'єктивні, оціночні твердження, в тому числі, але не виключно «Акція», «Кращий», «багатофункціональний» і т.д.
 • SEO-слова (купити, продати, оптом і т.д.).
 • Переліки ключових слів, назви регіонів.
 • В описі і найменуванні контактну інформацію (адреси сайтів, електронної пошти, номери телефонів).
 • Нестандартні і спеціальні символи.
Опис товару
 • Опис повинен бути корисним та інформативним. Вкажіть найважливішу інформацію на початку, а потім особливості використання товару. Якщо додасте відео-огляд - відмінно! Покупці це люблять.
 • Опис має бути товару, а не бренду.
 • Не намагайтесь вмістити в опис все. Додаткову інформацію можна оформити у вигляді статей, новин і т.д.
 • Не потрібно дублювати інформацію, якщо вона вказана в характеристиках.
 • Не використовуйте посилання на інші сайти (за винятком сайтів компаній-перевізників).
 • Не використовуйте посилання на інші товари / категорії (виняток - супутні товари, для них буде окреме поле).
 • Не використовуйте нагромадження ключових слів (SEO-текст).
 • Не використовуйте непов`язаний за змістом текст (автоматичний переклад).
 • Не використовуйте текст, скопійований з інших сайтів (може надійти скарга від правовласника).
Характеристики товару
 • У характеристиках заповнюються основні параметри, згідно специфікації виробника.
 • Одиниці виміру в значеннях не вказуються! Вказуються в префіксі/суфіксі з довідника.
Об'єднані варіанти товарів
 • Товари однієї моделі можна об'єднати в модель.
 • Не поєднуйте різні товари або різні моделі товарів.
Фотографії
Загальні
 • Не порушуйте авторських прав третіх осіб.
 • На фото не допускаються вотермарки, написи, логотипи, посилання, назва магазину і т.д.
 • Фото товару на однотонному фоні (білий).
 • Студійні фото вітаються.
 • Фото повинне відповідати товару і варіації товару (червоний айфон повинен на фото бути червоним).
На фото не може бути сексуального підтексту та оголених частин тіла сексуального або вульгарного характеру.
Кількість фотографій
 • Мінімум 1 фотографія на товар.
 • До 10 фотографій на 1 товар.
Розміщення товару на фото
 • На фото не може бути інших предметів/товарів.
 • Фото товару має бути прямо або під невеликим кутом, щоб видно було весь товар.
 • Основне зображення завжди показує весь товар повністю, інші можуть показувати частини.
 • Товар на фото може бути розташований в різних ракурсах, але всюди один і той же товар.
 • Продукт на зображенні повинен бути без упаковки.
Розмір та роздільна здатність фотографій
 • Розмір 600х500 пікселей.
 • Мінімальна роздільна здатність 72 dpi.
 • Фотографії мають бути на білому або прозорому фоні (виключення становлять товари, які початково мають білий або сірий колір і не можуть бути відображені на прозорому або білому фоні).
Відео
 • Тільки свій контент (або контент третіх осіб, але з підтвердженням наявності відповідних прав), може бути бан (блокування) за порушення прав правовласника.
 • Відеоконтент має бути унікальним (або з підтвердженням наявності відповідних прав) і знятим виключно продавцем товару і не мати посилань на інші ресурси або посилання на придбання товару в інших місцях продажу.
Пропозиції продавця та оновлення прайс-листа
 • Наявність (та залишки якщо є) мають бути завжди актуальні.
Зворотний зв'язок і коментарі
 • Заборонені повідомлення та коментарі на веб-сайті, які є незаконними, шкідливими, загрозливими, які є наклепом, які суперечать моральним нормам, порушують авторські права, пропагандують ненависть і/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознаками, містять образи на адресу конкретних осіб або організацій, а також будь-яким іншим чином порушують чинне законодавство України. Такі повідомлення, коментарі будуть видалені.
19. Також на об'єктах доступу заборонено розміщувати:
 • Посилання на сторонні ресурси, номери телефонів, emails контрагентів компанії, покупців бізнес-користувачів, рекламувати інші Інтернет-сайти, включаючи посилання на Інтернет-сайти бізнес-користувачів.
 • Явні та приховані заклики до комунікації/співпраці з власниками або уповноваженими особами інших сервісів (онлайн/офлайн).
 • Публікувати порнографічні, еротичні та інші сексуально відверті, або які суперечать суспільній моралі матеріали.
 • Розміщувати недостовірну та неактуальну інформацію.
 • Інформацію, яка розпалює будь-якого роду нетерпимість, ненависть чи є дискримінацією.
 • Рекламну інформацію про вибухові, радіоактивні та інші небезпечні речовини.
 • Рекламу наркотичних речовин, та пристосувань для їх виготовлення або вжиття.
 • Інформацію про товари без наявності обов'язково необхідної документації.
 • Розміщувати пропозиції щодо купівлі товарів, отримані незаконним шляхом, або якщо така інформація порушує права третіх осіб, в тому числі, але невиключно права інтелектуальної власності.
 • Інформацію щодо продажу товару, який заборонено до продажу відповідним способом.
 • Інформацію з нецензурною, грубою, вульгарною лексикою.
Остаточне рішення щодо прийнятності розміщеної інформації на об'єктах доступу залишається за компанією.

20. Бізнес-користувачі для отримання доступу мають бути зареєстровані як такі, що здійснюють підприємницьку діяльність відповідно до законодавства.
21. Компанія не є стороною правовідносин між покупцем та бізнес-користувачем, та не несе жодної відповідальності за дії та/або бездіяльність таких осіб, а також не надає жодних гарантій щодо виконання чи невиконаннями ними своїх обов'язків.
22. Ціни на товар мають бути виключно в гривнях.
23. Не дозволяється розміщувати на об'єктах доступу інформацію, яка є несумісна з репутацією бренду «Епіцентр К».
24. Бізнес-користувачі зобов'язані своєчасно інформувати покупців про закінчення товару або неможливість його доставки в погоджені строки з обов'язковою вказівкою причин та зазначенням строків виконання свого зобов'язання перед покупцями.
25. Задля виключення випадків шахрайства, бізнес-користувачі зобов'язані здійснювати доставку товару виключно через надійні сервіси доставки. Для цілей виконання передбачених абзацом 1 цього пункту договорів та цих Умов використання, надійними сервісами доставки слід вважати сервіси «Нова пошта» та «Укрпошта». За погодженням із Компанією, видача товарів може здійснюватися з власних точок видачі бізнес-користувача.
26. При здійсненні продажу товарів/послуг товарів, за допомогою онлайн-платформи, Бізнес-користувачі зобов'язані користуватись виключно способами оплати, запропонованими Компанією, а саме: «cash on delivery» (оплата за товар на користь бізнес-користувача здійснюється після доставки при отриманні товару покупцем) або за допомогою програмного інструменту для здійснення онлайн платежів, розміщеного на онлайн-платформі my.epicentrk.ua.
27. Оперативно, але в жодному разі не пізніше 7 календарних днів розглядати і надавати вмотивовану відповідь на заяви, скарги, пропозиції чи інші звернення покупців.
А також в найкоротші терміни повідомляти компанію про розгляд та вирішення таких звернень.
Бажаємо вам успіхів у продажах!